ویژگی های محصول
سیلندر گلابی کامپیوتری زبانه صاف ( نامساوی ) ( ۷ سانت )
چهار عدد کلید